ประกาศ บูจินกัน โอนิ โดโจ

บูจินกัน โอนิ โดโจ เปิดสอนศิลปะการต่อสู้ในแบบของบูจินกัน บูโด ไทจุสสึ ตามแบบฉบับของ บูจินกัน ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นสมาชิกของโรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย บูจินกันโอนิโดโจ (Bujinkan Oni Dojo) มีชื่อเดิมว่า โรงฝึกบูจินกันหลักสี่ (Bujinkan Laksi Dojo) ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 บูจินกันโอนิโดโจ ได้รับมอบชื่อโรงฝึกโดยตรงจากอาจารย์มะซะอะกิ ฮัทซึมิ อาจารย์ใหญ่ของบูจินกัน โรงฝึกฯจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บูจินกับ โอนิ โดโจ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


ข่าวสารจากโรงฝึก
ข่าวสารจากโรงฝึก
ประกาศ และข่าวสารต่างๆจากโรงฝึกบูจินกันหลักสี่
Read More
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพล่าสุด: การเดินทางมาโรงฝึกบูจินกัน
Read More
ผู้มาครั้งแรกกรุณาอ่านที่นี่
ผู้มาครั้งแรกกรุณาอ่านที่นี่
อ่านข้อมูลที่จำเป็นต่างๆเช่น เวลา สถานที่ และการเตรียมตัว ได้ที่นี่
Read More